Rodyklė 
Protokolas
PDF 423kWORD 24k
Antradienis, 2017 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras
Balsavimo rezultatai

 Santrumpos ir simboliai

 1. Prašymas atšaukti Marie-Christine Boutonnet imunitetą 

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimas+

 2. Simono Busuttilio skyrimas į komitetą, įsteigtą pagal SESV 255 straipsnį 

Pasiūlymas dėl sprendimo: B8-0503/2017 (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 180a straipsnio 1 dalis))

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: Simon Busuttil kandidatūraSB+556, 82, 35

 3. Specialiojo kovos su terorizmu komiteto vardinė sudėtis 

Specialiojo kovos su terorizmu komiteto vardinė sudėtis

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Patvirtinimas be balsavimo

 4. ES ir Islandijos susitarimas dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos *** 

Rekomendacija: David Borrelli (A8-0254/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: pritarimasVB+665, 7, 18

 5. ES ir Islandijos susitarimas dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų *** 

Rekomendacija: David Borrelli (A8-0256/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: pritarimasVB+637, 8, 46

 6. Mediacijos direktyvos įgyvendinimas 

Pranešimas: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+606, 30, 54

 7. Franšizė mažmeninės prekybos sektoriuje 

Pranešimas: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+617, 31, 43

 8. Europos kosmoso strategija 

Pranešimas: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+609, 66, 16

 9. Tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymasis kaip Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos dalis 

Pranešimas: Milan Zver (A8-0252/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+577, 54, 59

 10. Nebeaktualių reglamentų, susijusių su vidaus vandens transporto ir krovinių vežimo kelių transportu sektoriais, panaikinimas ***I 

Pranešimas: Karima Delli (A8-0228/2017)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Preliminarus susitarimas
Preliminarus susitarimas3komitetasVB+683, 3, 2

 11. Interneto ryšio vietos bendruomenėse skatinimas ***I 

Pranešimas: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Preliminarus susitarimas
Preliminarus susitarimas30komitetasVB+582, 98, 9
Bendras pareiškimas29komitetas+

 12. Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės ***I 

Pranešimas: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Preliminarus susitarimas
Preliminarus susitarimas179komitetasVB+567, 101, 23
Komisijos pareiškimas178komitetas+

 13.  Banginių medžioklė Norvegijoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0499/2017

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0499/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
1 dalis1ENF-
§originalus tekstasatsk.+
2 dalis2ENF-
§originalus tekstasatsk.+
3 dalis9PPEEB-231, 427, 17
3ENF-
7 dalis10PPE-
8 dalis4ENF-
§originalus tekstasdal.
1+
2+
I konstatuojamoji dalis5PPE-
N konstatuojamoji dalis6PPE-
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)+
Prašymai balsuoti atskirai
PPE:1 ir 2 dalys.
Prašymai balsuoti dalimis
GUE/NGL:
8 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „Komisiją, Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir Tarybą naudojantis dvišaliais ir daugiašaliais kanalais primygtinai raginti“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
Įvairūs
7 ir 8 pakeitimai buvo atšaukti.

 14. ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo 

Preliminarus pranešimas: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy ir Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
4 dalis§originalus tekstasdal.
1/EB+454, 163, 45
2/EB+402, 221, 37
3+
9 dalies k punktas§originalus tekstasdal.
1+
2+
9 dalies m punktas§originalus tekstasdal.
1+
2+
13 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
15 dalis§originalus tekstasatsk./EB+339, 307, 25
I konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
R konstatuojamoji dalis§originalus tekstasatsk.+
AA konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB+384, 276, 8
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+489, 114, 69
Prašymai balsuoti atskirai
PPE:R konstatuojamoji dalis ir 15 dalis.
Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
I konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „ ir mergaites bei LGBTI asmenis;“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
AA konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „taip pat priemones, kuriomis aukoms sudaromos palankesnės sąlygos apsirūpinti būstu ir įsidarbinti,“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
4 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant saugius ir teisėtus abortus,“ ir „bei saugų ir teisėtą abortą“.
2-oji dalis:„įskaitant saugius ir teisėtus abortus,“.
3-oji dalis:„bei saugų ir teisėtą abortą“.
9 dalies k punktas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „pavyzdžiui, neįgalių moterų, moterų pabėgėlių, nukentėjusių vaikų, nėščiųjų, lesbiečių ir biseksualių moterų ir translyčių ir interseksualių asmenų ir asmenų, turinčių papildomų paramos poreikių, poreikius,“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
9 dalies m punktas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „lytinio švietimo ir mokymo apie lyčių santykius“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
13 dalis
1-oji dalis:„ragina Komisiją persvarstyti dabar galiojantį ES pamatinį sprendimą dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis,“.
2-oji dalis:„į jį įtraukiant seksizmą, nusikaltimus dėl neapykantos ir neapykantos kurstymą dėl seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ir lyties ypatumų;“.

 15. Tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikis pasaulinėms vertės grandinėms 

Pranešimas: Maria Arena (A8-0269/2017)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
46 dalis§originalus tekstasdal.
1/EB+159, 322, 188
2+
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+497, 124, 56
Prašymai balsuoti dalimis
EP nariai:
46 dalis
1-oji dalis:„perspėja dėl užimtumo kokybei kylančio neigiamo poveikio, kurio priežastis – prekybos plėtra ir liberalizavimas, taip pat dėl rizikos, kad gali išaugti prekyba žmonėmis darbo išnaudojimo tikslais;“.
2-oji dalis:„pabrėžia, kad moterys paprastai nukenčia labiausiai ir kad moterų atveju prekyba žmonėmis darbo išnaudojimo tikslais vyksta lygiagrečiai su prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais ir moterų žudymu;“.
Įvairūs
21 dalyje nuoroda „ISO 2600“ turi būti tokia: „ISO 26000“.
Teisinė informacija - Privatumo politika