Indekss 
Protokols
PDF 429kWORD 24k
Otrdiena, 2017. gada 12. septembris - Strasbūra
Balsojumu rezultāti

 Saīsinājumu un simbolu saraksts

 1. Pieprasījums atcelt Marie-Christine Boutonnet imunitāti 

Ziņojums: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojums+

 2. Simon Busuttil iecelšana LESD 255. pantā paredzētās komitejas sastāvā 

Lēmuma priekšlikums: B8-0503/2017 (aizklātā balsošana (Reglamenta 180.a panta 1. punkts))

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: Simon Busuttil kandidatūraAIZKL+556, 82, 35

 3. Īpašās komitejas terorisma jautājumos sastāvs 

Īpašās komitejas terorisma jautājumos sastāvs

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
apstiprināts bez balsošanas

 4. ES un Islandes nolīgums par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību *** 

Ieteikums: David Borrelli (A8-0254/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: piekrišanaPS+665, 7, 18

 5. ES un Islandes nolīgums par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm *** 

Ieteikums: David Borrelli (A8-0256/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: piekrišanaPS+637, 8, 46

 6. Mediācijas direktīvas īstenošana 

Ziņojums: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+606, 30, 54

 7. Franšīzes darbība mazumtirdzniecības nozarē 

Ziņojums: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+617, 31, 43

 8. Kosmosa stratēģija Eiropai 

Ziņojums: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+609, 66, 16

 9. Akadēmiska tālākizglītība un tālmācība kā daļa no Eiropas mūžizglītības stratēģijas 

Ziņojums: Milan Zver (A8-0252/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+577, 54, 59

 10. Novecojušu regulu atcelšana attiecībā uz iekšējo ūdensceļu un kravu autopārvadājumu nozarēm ***I 

Ziņojums: Karima Delli (A8-0228/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās3komitejaPS+683, 3, 2

 11. Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās ***I 

Ziņojums: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās30komitejaPS+582, 98, 9
kopīgs paziņojums29komiteja+

 12. Gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumi ***I 

Ziņojums: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās179komitejaPS+567, 101, 23
Komisijas paziņojums178komiteja+

 13. Vaļu medības Norvēģijā 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0499/2017

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B8-0499/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 11ENF-
§sākotnējais tekstsats.+
§ 22ENF-
§sākotnējais tekstsats.+
§ 39PPEEB-231, 427, 17
3ENF-
§ 710PPE-
§ 84ENF-
§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
I apsv.5PPE-
N apsv.6PPE-
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE:§ 1, 2
Pieprasījumi balsot pa daļām
GUE/NGL:
§ 8
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “Komisiju, Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un Padomi izmantot divpusējus un daudzpusējus kanālus, lai mudinātu”
2.daļa:šie vārdi
Dažādi
Grozījumus Nr. 7 un Nr. 8 atsauca.

 14. ES pievienošanās Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu 

Starpposma ziņojums: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy un Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 4§sākotnējais tekstsbd
1/EB+454, 163, 45
2/EB+402, 221, 37
3+
§ 9 (k)§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 9 (m)§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 13§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 15§sākotnējais tekstsats./EB+339, 307, 25
I apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
R apsv.§sākotnējais tekstsats.+
AA apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB+384, 276, 8
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+489, 114, 69
Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE:P apsvērums, § 15
Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE:
I apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “un LGBTI personām;”
2.daļa:šie vārdi
AA apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “un pasākumus, kas veicinātu cietušo piekļuvi mājokļiem un nodarbinātībai,”
2.daļa:šie vārdi
§ 4
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “tostarp drošu un likumīgu abortu," un “un drošiem un likumīgiem abortiem;”
2.daļa:“tostarp drošu un likumīgu abortu,”
3.daļa:“un drošiem un likumīgiem abortiem;”
§ 9 (k)
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “piemēram, sieviešu ar invaliditāti, sieviešu bēgļu, cietušo bērnu, grūtnieču, LBTI sieviešu un sieviešu, kurām nepieciešams papildu atbalsts,”
2.daļa:šie vārdi
§ 9 (m)
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “dzimumaudzināšanas un savstarpējo attiecību izglītības,”
2.daļa:šie vārdi
§ 13
1.daļa:“aicina Komisiju pārskatīt pašlaik spēkā esošo ES pamatlēmumu par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm,”
2.daļa:“lai tajā iekļautu seksismu, aizsprieduma noziegumu un naida kurināšanu seksuālās orientācijas, dzimtiskās identitātes un dzimuma pazīmju dēļ;”

 15. Starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekme uz globālajām vērtības ķēdēm 

Ziņojums: Maria Arena (A8-0269/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 46§sākotnējais tekstsbd
1/EB+159, 322, 188
2+
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+497, 124, 56
Pieprasījumi balsot pa daļām
deputāti
§ 46
1.daļa:“brīdina par tirdzniecības paplašināšanas un liberalizācijas negatīvo ietekmi uz nodarbinātības kvalitāti, kā arī par risku, ka palielināsies darbaspēka nelegāla tirdzniecība;”
2.daļa:“uzsver, ka parasti no tā visvairāk cieš sievietes un attiecībā uz sievietēm darbaspēka nelegāla tirdzniecība ļoti bieži ir saistīta ar tirdzniecību seksuālai izmantošanai un feminicīdu;”
Dažādi
21.punktā vārdiem “ISO 2600” ir jābūt šādā redakcijā: “ISO 26000”.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika