Indiċi 
Minuti
PDF 434kWORD 25k
It-Tlieta, 12 ta' Settembru 2017 - Strasburgu
Riżultati tal-votazzjonijiet

 Abbrevjazzjonijiet u simboli

 1. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Marie-Christine Boutonnet 

Rapport: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unika+

 2. Ħatra ta' Simon Busuttil bħala membru tal-kumitat skont l-Artikolu 255 tat-TFUE 

Proposta għal deċiżjoni: B8-0503/2017 (Votazzjoni b'mod sigriet (Artikolu 180a(1) tar-Regoli ta' Proċedura))

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: kandidatura ta' Simon BusuttilSIG+556, 82, 35

 3. Kompożizzjoni nominattiva tal-Kumitat speċjali dwar it-terroriżmu 

Kompożizzjoni nominattiva tal-Kumitat speċjali dwar it-terroriżmu

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Approvazzjoni mingħajr votazzjoni

 4. Ftehim bejn l-UE u l-Iżlanda dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel *** 

Rakkomandazzjoni: David Borrelli (A8-0254/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: approvazzjoniVSI+665, 7, 18

 5. Ftehim bejn l-UE u l-Iżlanda li jikkonċerna preferenzi kummerċjali addizzjonali fi prodotti agrikoli *** 

Rakkomandazzjoni: David Borrelli (A8-0256/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: approvazzjoniVSI+637, 8, 46

 6. Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Medjazzjoni 

Rapport: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+606, 30, 54

 7. Il-funzjonament tal-franchising fis-settur tal-bejgħ bl-imnut 

Rapport: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+617, 31, 43

 8. Strateġija Spazjali għall-Ewropa 

Rapport: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+609, 66, 16

 9. Edukazzjoni akkademika avvanzata u mill-bogħod bħala parti mill-istrateġija Ewropea għat-tagħlim tul il-ħajja 

Rapport: Milan Zver (A8-0252/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+577, 54, 59

 10. Tħassir tar-regolamenti obsoleti fejn jidħlu s-setturi tal-passaġġi fuq l-ilma interni u tat-trasport tal-merkanzija bit-triq ***I 

Rapport: Karima Delli (A8-0228/2017)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Ftehim provviżorju
Ftehim provviżorju3kumitatVSI+683, 3, 2

 11. Promozzjoni tal-konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali ***I 

Rapport: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Ftehim provviżorju
Ftehim provviżorju30kumitatVSI+582, 98, 9
Dikjarazzjoni konġunta29kumitat+

 12. Miżuri biex tiġi salvagwardjata s-sigurtà tal-provvista tal-gass ***I 

Rapport: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Ftehim provviżorju
Ftehim provviżorju179kumitatVSI+567, 101, 23
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni178kumitat+

 13. Il-kaċċa għall-balieni fin-Norveġja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0499/2017

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0499/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 11ENF-
§test oriġinaliVsep+
§ 22ENF-
§test oriġinaliVsep+
§ 39PPEVE-231, 427, 17
3ENF-
§ 710PPE-
§ 84ENF-
§test oriġinaliVmaq
1+
2+
Premessa I5PPE-
Premessa N6PPE-
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)+
Talbiet għal votazzjoni separata
PPE:§§ 1, 2
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
GUE/NGL:
§ 8
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "lill-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u lill-Kunsill jużaw il-kanali bilaterali u multilaterali biex iħeġġu"
it-tieni partidan il-kliem
Varji
L-emendi 7 u 8 ġew irtirati.

 14. Adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika 

Rapport interim: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy u Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
§ 4§test oriġinaliVmaq
1/VE+454, 163, 45
2/VE+402, 221, 37
3+
§ 9 (k)§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 9 (m)§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 13§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 15§test oriġinaliVsep/VE+339, 307, 25
Premessa I§test oriġinaliVmaq
1+
2+
Premessa R§test oriġinaliVsep+
Premessa AA§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE+384, 276, 8
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+489, 114, 69
Talbiet għal votazzjoni separata
PPE:premessa R, § 15
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
PPE:
premessa I
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "u ta’ persuni LGBTI"
it-tieni partidan il-kliem
premessa AA
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "u miżuri biex jiġi ffaċilitat l-aċċess tal-vittmi għall-akkomodazzjoni u l-impjieg,"
it-tieni partidan il-kliem
§ 4
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "inkluż l-abort sikur u legali," u "u abort sikur u legali"
it-tieni parti"inkluż l-abort sikur u legali,"
it-tielet parti"u abort sikur u legali"
§ 9 (k)
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "bħal nisa b'diżabilitajiet, rifuġjati nisa, vittmi tfal, nisa tqal, nisa LBTI u nisa bi ħtiġijiet ta' appoġġ addizzjonali,"
it-tieni partidan il-kliem
§ 9 (m)
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "l-edukazzjoni dwar is-sess u r-relazzjonijiet,"
it-tieni partidan il-kliem
§ 13
l-ewwel parti"Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi d-deċiżjoni Qafas tal-UE attwalment fis-seħħ dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u espressjonijiet ta' razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi kriminali,"
it-tieni parti"bil-għan li jiġu inklużi s-sessiżmu, l-atti kriminali ta' preġudizzju u l-inċitament għall-mibegħda abbażi tal-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru u l-karatteristiċi sesswali;"

 15. L-impatt tal-kummerċ internazzjonali u tal-politiki kummerċjali tal-UE fuq il-katini ta' valur mondjali 

Rapport: Maria Arena (A8-0269/2017)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
§ 46§test oriġinaliVmaq
1/VE+159, 322, 188
2+
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+497, 124, 56
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
Membri
§ 46
l-ewwel parti"Iwissi kontra l-impatti negattivi tal-espansjoni tal-kummerċ u l-liberalizzazzjoni fuq il-kwalità tal-impjieg, kif ukoll ir-riskju ta' żieda fit-traffikar tal-persuni;"
it-tieni parti"jisħaq fuq il-punt li n-nisa għandhom it-tendenza li jkunu dawk li jbatu l-aktar, u li spiss, fil-każ tan-nisa, it-traffikar ta' persuni jsir b'mod parallel mat-traffikar għal finijiet sesswali u l-femminiċidju;"
Varji
Fil-paragrafu 21 "ISO 2600" għandha tinqara hekk: "ISO 26000".
Avviż legali - Politika tal-privatezza