Indiċi 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti - Riżultati tal-votazzjonijiet
PDF 434kWORD 25k
It-Tlieta, 12 ta' Settembru 2017 - Strasburgu
 Abbrevjazzjonijiet u simboli

 1. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Marie-Christine Boutonnet

 2. Ħatra ta' Simon Busuttil bħala membru tal-kumitat skont l-Artikolu 255 tat-TFUE

 3. Kompożizzjoni nominattiva tal-Kumitat speċjali dwar it-terroriżmu

 4. Ftehim bejn l-UE u l-Iżlanda dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel ***

 5. Ftehim bejn l-UE u l-Iżlanda li jikkonċerna preferenzi kummerċjali addizzjonali fi prodotti agrikoli ***

 6. Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Medjazzjoni

 7. Il-funzjonament tal-franchising fis-settur tal-bejgħ bl-imnut

 8. Strateġija Spazjali għall-Ewropa

 9. Edukazzjoni akkademika avvanzata u mill-bogħod bħala parti mill-istrateġija Ewropea għat-tagħlim tul il-ħajja

 10. Tħassir tar-regolamenti obsoleti fejn jidħlu s-setturi tal-passaġġi fuq l-ilma interni u tat-trasport tal-merkanzija bit-triq ***I

 11. Promozzjoni tal-konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali ***I

 12. Miżuri biex tiġi salvagwardjata s-sigurtà tal-provvista tal-gass ***I

 13. Il-kaċċa għall-balieni fin-Norveġja

 14. Adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika

 15. L-impatt tal-kummerċ internazzjonali u tal-politiki kummerċjali tal-UE fuq il-katini ta' valur mondjali
Avviż legali - Politika tal-privatezza