Index 
Proces-verbal
PDF 417kWORD 24k
Marţi, 12 septembrie 2017 - Strasbourg
Rezultatele voturilor

 Semnificația abrevierilor și simbolurilor

 1. Cerere de ridicare a imunității lui Marie-Christine Boutonnet 

Raport: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unic+

 2. Numirea lui Simon Busuttil în comitetul înființat în temeiul articolului 255 din TFUE 

Propunere de decizie: B8-0503/2017 (vot secret, articolul 180a alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: candidatura lui Simon BusuttilSEC+556, 82, 35

 3. Componența nominală a Comisiei speciale privind terorismul 

Componența nominală a Comisiei speciale privind terorismul

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
Aprobare fără vot

 4. Acordul UE-Islanda privind protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare *** 

Recomandare: David Borrelli (A8-0254/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: aprobareAN+665, 7, 18

 5. Acordul UE-Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole *** 

Recomandare: David Borrelli (A8-0256/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: aprobareAN+637, 8, 46

 6. Punerea în aplicare a Directivei privind medierea 

Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+606, 30, 54

 7. Funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul 

Raport: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+617, 31, 43

 8. O strategie spațială pentru Europa 

Raport: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+609, 66, 16

 9. Învățământul superior complementar și la distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții 

Raport: Milan Zver (A8-0252/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+577, 54, 59

 10. Abrogarea unor regulamente caduce referitoare la căile navigabile interioare și la transportul rutier de mărfuri ***I 

Raport: Karima Delli (A8-0228/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Acord provizoriu
Acord provizoriu3comisiaAN+683, 3, 2

 11. Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale ***I 

Raport: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Acord provizoriu
Acord provizoriu30comisiaAN+582, 98, 9
Declarație comună29comisia+

 12. Măsuri de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale ***I 

Raport: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Acord provizoriu
Acord provizoriu179comisiaAN+567, 101, 23
Declarația Comisiei178comisia+

 13. Vânătoarea de balene în Norvegia 

Propunere de rezoluție: B8-0499/2017

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere de rezoluție B8-0499/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 11ENF-
§text originalvs+
§ 212ENF-
§text originalvs+
§ 39PPEVE-231, 427, 17
3ENF-
§ 710PPE-
§ 84ENF-
§text originaldiv
1+
12+
Considerentul I5PPE-
Considerentul N6PPE-
vot: rezoluție (întregul text)+
Solicitări de vot separat
PPE:§§ 1, 2
Solicitări de vot pe părți
GUE/NGL:
§ 8
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Consiliul să utilizeze canale bilaterale și multilaterale pentru a îndemna”
A doua parteaceste cuvinte
Diverse
Amendamentele 7 și 8 au fost retrase.

 14. Aderarea UE la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice 

Raport intermediar: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy și Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
§ 4§text originaldiv
1/VE+454, 163, 45
2/VE+402, 221, 37
3+
§ 9 (k)§text originaldiv
1+
12+
§ 9 (m)§text originaldiv
1+
12+
§ 13§text originaldiv
1+
12+
§ 15§text originalvs/VE+339, 307, 25
Considerentul I§text originaldiv
1+
12+
Considerentul R§text originalvs+
Considerentul AA§text originaldiv
1+
2/VE+384, 276, 8
vot: rezoluție (întregul text)AN+489, 114, 69
Solicitări de vot separat
PPE:considerentul R, § 15
Solicitări de vot pe părți
PPE:
considerentul I
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „și a persoanelor LGBTI”
A doua parteaceste cuvinte
considerentul AA
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „precum și măsuri de facilitare a accesului victimelor la locuințe și la locuri de muncă,”
A doua parteaceste cuvinte
§ 4
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv avortul legal, efectuat în condiții de siguranță” și „avortul legal, efectuat în condiții de siguranță”
A doua parte„inclusiv avortul legal, efectuat în condiții de siguranță”
A treia parte„avortul legal, efectuat în condiții de siguranță”
§ 9 (k)
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „cum ar fi femeile cu dizabilități, femeile refugiate, victimele copii, femeile gravide, femeile din grupul LBTI și femei cu nevoi suplimentare de asistență”
A doua parteaceste cuvinte
§ 9 (m)
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „educația sexuală și educația pentru relații”
A doua parteaceste cuvinte
§ 13
Prima parte„invită Comisia să revizuiască decizie-cadru în vigoare a Consiliului privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal”
A doua parte„pentru a include în aceasta sexismul, infracțiunile generate de prejudecăți și incitarea la ură pe motive de orientare sexuală, identitate de gen și caracteristici sexuale;”

 15. Impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale 

Raport: Maria Arena (A8-0269/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
§ 46§text originaldiv
1/VE+159, 322, 188
12+
vot: rezoluție (întregul text)AN+497, 124, 56
Solicitări de vot pe părți
deputați
§ 46
Prima parte„avertizează cu privire la efectele negative ale expansiunii și liberalizării comerțului asupra calității locurilor de muncă, precum și cu privire la riscul intensificării traficului de persoane pentru muncă;”
A doua parte„subliniază că femeile tind să fie cele care suferă cel mai mult și că, în cazul lor, traficul de persoane pentru muncă are loc foarte frecvent în paralel cu traficul sexual și feminicidul;”
Diverse
La punctul 21, „ISO 2600” trebuie citit „ISO 26000”.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate