Kazalo 
Zapisnik
PDF 418kWORD 25k
Torek, 12. september 2017 - Strasbourg
Izidi glasovanja

 Pomen kratic in znakov

 1. Zahteva za odvzem imunitete Marie-Christine Boutonnet 

Poročilo: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
eno samo glasovanje+

 2. Imenovanje Simona Busuttilija za člana odbora v skladu s členom 255 PDEU 

Predlog sklepa: B8-0503/2017 (tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
glasovanje: kandidatura Simona BusuttilijaTG+556, 82, 35

 3. Poimenska sestava posebnega odbora o terorizmu 

Poimenska sestava posebnega odbora o terorizmu

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
odobritev brez glasovanja

 4. Sporazum med EU in Islandijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila *** 

Priporočilo: David Borrelli (A8-0254/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
glasovanje: odobritevPG+665, 7, 18

 5. Sporazum med EU in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode *** 

Priporočilo: David Borrelli (A8-0256/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
glasovanje: odobritevPG+637, 8, 46

 6. Izvajanje direktive o mediaciji 

Poročilo: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
eno samo glasovanjePG+606, 30, 54

 7. Delovanje franšizinga v maloprodajnem sektorju 

Poročilo: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
eno samo glasovanjePG+617, 31, 43

 8. Vesoljska strategija za Evropo 

Poročilo: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
eno samo glasovanjePG+609, 66, 16

 9. Nadaljnje akademsko izobraževanje in izobraževanje na daljavo v okviru evropske strategije za vseživljenjsko učenje 

Poročilo: Milan Zver (A8-0252/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
eno samo glasovanjePG+577, 54, 59

 10. Razveljavitev zastarelih uredb v zvezi s sektorjema prevoza po celinskih plovnih poteh in cestnega prevoza blaga ***I 

Poročilo: Karima Delli (A8-0228/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum3odborPG+683, 3, 2

 11. Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih ***I 

Poročilo: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum30odborPG+582, 98, 9
Skupna izjava29odbor+

 12. Ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom ***I 

Poročilo: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum179odborPG+567, 101, 23
Izjava Komisije178odbor+

 13. Kitolov na Norveškem 

Predlog resolucije: B8-0499/2017

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
Predlog resolucije B8-0499/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 11ENF-
§originalno besediloloč.+
§ 22ENF-
§originalno besediloloč.+
§ 39PPEEG-231, 427, 17
3ENF-
§ 710PPE-
§ 84ENF-
§originalno besedilopo delih
1+
2+
u.i.I5PPE-
u.i.N6PPE-
glasovanje: resolucija (vse besedilo)+
Zahteve za ločeno glasovanje
PPE:§§ 1, 2
Zahteve za glasovanje po delih
GUE/NGL:
§ 8
1.del:vse besedilo brez besed »Komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) in Svet, naj uporabijo dvostranske in večstranske poti za pritisk«
2.del:te besede
Razno
Predloga sprememb 7 in 8 sta bila umaknjena.

 14. Pristop EU h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima 

Vmesno poročilo: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy in Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
§ 4§originalno besedilopo delih
1/EG+454, 163, 45
2/EG+402, 221, 37
3+
§ 9 (k)§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 9 (m)§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 13§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 15§originalno besediloloč./EG+339, 307, 25
u.i.I§originalno besedilopo delih
1+
2+
u.i.R§originalno besediloloč.+
u.i.AA§originalno besedilopo delih
1+
2/EG+384, 276, 8
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+489, 114, 69
Zahteve za ločeno glasovanje
PPE:u.i.R, § 15
Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
u.i.I
1.del:vse besedilo brez besed "pa tudi oseb LGBTI;"
2.del:te besede
u.i.AA
1.del:vse besedilo brez besed »ter ukrepi za olajšanje dostopa žrtev do namestitve in zaposlitve«
2.del:te besede
§ 4
1.del:vse besedilo brez besed »vključno z varnim in zakonitim splavom« ter »ter varnim in zakonitim splavom«
2.del:»vključno z varnim in zakonitim splavom«
3.del:»ter varnim in zakonitim splavom«
§ 9 (k)
1.del:vse besedilo brez besed »kot so invalidke, begunke, mladoletne žrtve, nosečnice, lezbijke, biseksualke, transseksualke in interseksualke ter ljudje, ki potrebujejo dodatno podporo«
2.del:te besede
§ 9 (m)
1.del:vse besedilo brez besed »izobraževanje o spolnosti in odnosih«
2.del:te besede
§ 13
1.del:»poziva Komisijo, naj revidira veljavni okvirni sklep EU o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazenskopravnimi sredstvi,«
2.del:»da bo vključeval seksizem, kazniva dejanja zaradi predsodkov in spodbujanje k sovraštvu zaradi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnih značilnosti;«

 15. Vpliv mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige 

Poročilo: Maria Arena (A8-0269/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
§ 46§originalno besedilopo delih
1/EG+159, 322, 188
2+
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+497, 124, 56
Zahteve za glasovanje po delih
poslanci
§ 46
1.del:»svari pred negativnimi posledicami širitve in liberalizacije trgovine za kakovost zaposlitve, pa tudi pred nevarnostjo povečanja trgovine z ljudmi v namene izkoriščanja za delo;«
2.del:»poudarja, da so ženske tiste, ki najbolj in najpogosteje trpijo, in da trgovina z ljudmi v namene izkoriščanja za delo v primeru žensk poteka vzporedno s trgovino v namene spolnega izkoriščanja in feminicidom;«
Razno
V odstavku 21 bi se moral pojem »ISO 2600« glasiti: »ISO 26000«.
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov