Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. september 2017 - Strasbourg

3. Modtagne dokumenter

Fra Rådet og Kommissionen følgende dokumenter:

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Europa-Kommissionen (COM(2017)0365 [01] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 – Europa-Parlamentet (COM(2017)0365 [02] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 – Det Europæiske Råd og Rådet (COM(2017)0365 [03] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 – Domstolen (COM(2017)0365 [04] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 – Den Europæiske Revisionsret (COM(2017)0365 [05] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (COM(2017)0365 [06] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kommissionen : Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Regionsudvalget (COM(2017)0365 [07] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kommissionen : Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Den Europæiske Ombudsmand (COM(2017)0365 [08] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Tilsynsførende for Databeskyttelse (COM(2017)0365 [09] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

JURI, LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (COM(2017)0365 [10] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten: Årsregnskab for Den Europæiske Udviklingsfond 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) (COM(2017)0365 [11] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EUROFOUND) (COM(2017)0365 [12] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Europa-Kommissionen: Årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (COM(2017)0365 [13] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (OEDT) (COM(2017)0365 [14] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, LIBE

- Europa-Kommissionen: Årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Det Europæiske Miljøagentur (AEE) (COM(2017)0365 [15] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (COM(2017)0365 [16] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (COM(2017)0365 [17] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

CULT

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (COM(2017)0365 [18] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (EUROJUST) (COM(2017)0365 [19] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (COM(2017)0365 [20] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (AESM) (COM(2017)0365 [21] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Europa-Kommissionen: Årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (COM(2017)0365 [22] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Europa-Kommissionen : Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (COM(2017)0365 [23] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (COM(2017)0365 [24] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (COM(2017)0365 [25] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen : Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) (COM(2017)0365 [26] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL) (COM(2017)0365 [27] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (COM(2017)0365 [28] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, LIBE

- Europa-Kommissionen: Årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (COM(2017)0365 [29] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (COM(2017)0365 [30] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PECH

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Det Europæiske Kemikalieagentur (AEPC) (COM(2017)0365 [31] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Euratoms Forsyningsagentur (AA) (COM(2017)0365 [32] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (COM(2017)0365 [33] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (COM(2017)0365 [34] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

FEMM

- Europa-Kommissionen : Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 – Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (ABE) (COM(2017)0365 [35] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Europa-Kommissionen : Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 – Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (AEAPP) (COM(2017)0365 [36] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ECON

- Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (COM(2017)0365 [37] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (COM(2017)0365 [38] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (COM(2017)0365 [39] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (COM(2017)0365 [40] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen : Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (COM(2017)0365 [41] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (EU-LISA) (COM(2017)0365 [42] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2016: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol (COM(2017)0365 [43] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for De Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Den Internationale Fusionsenergiorganisation (ITER) (COM(2017)0365 [44] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Fællesforetagende - Luftfartssikkerhed (SESAR) (COM(2017)0365 [45] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Fællesforetagende - Luftfart og miljø (CLEAN SKY) (COM(2017)0365 [46] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union – Regnskabsåret 2016 – Biobaserede industrier (BBI) (COM(2017)0365 [47] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, REGI

- Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Initiativet om innovative lægemidler (IMI) (COM(2017)0365 [48] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Fællesforetagende - Brændselsceller og brint (BCB) (COM(2017)0365 [49] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union – Regnskabsåret 2016 – fællesforetagendet Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2017)0365 [50] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2016 - Elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (fællesforetagendet ECSEL) (COM(2017)0365 [51] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Revisionsrettens særberetninger om decharge for 2016 for Kommissionen (COM(2017)0365 [52] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 18/2017 - Sektion III - Kommissionen (N8-0047/2017 - C8-0300/2017 - 2017/2189(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-10/C/17 – Revisionsretten (N8-0048/2017 - C8-0305/2017 - 2017/2195(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik