Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. syyskuuta 2017 - Strasbourg

3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan komissio (COM(2017)0365 [01] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan parlamentti (COM(2017)0365 [02] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (COM(2017)0365 [03] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan unionin tuomioistuin (COM(2017)0365 [04] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan tilintarkastustuomioistuin (COM(2017)0365 [05] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (COM(2017)0365 [06] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Alueiden komitea (COM(2017)0365 [07] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan oikeusasiamies (COM(2017)0365 [08] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan tietosuojavaltuutettu (COM(2017)0365 [09] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

JURI, LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan ulkosuhdehallinto (COM(2017)0365 [10] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle: Euroopan kehitysrahaston tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP) (COM(2017)0365 [11] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EUROFOUND) (COM(2017)0365 [12] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (COM(2017)0365 [13] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (OEDT) (COM(2017)0365 [14] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan ympäristökeskus (AEE) (COM(2017)0365 [15] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (COM(2017)0365 [16] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (COM(2017)0365 [17] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

CULT

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan lääkevirasto (EMA) (COM(2017)0365 [18] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (EUROJUST) (COM(2017)0365 [19] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan koulutussäätiö (ETF) (COM(2017)0365 [20] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan meriturvallisuusvirasto (AESM) (COM(2017)0365 [21] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan lentoturvallisuusvirasto (AESA) (COM(2017)0365 [22] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (COM(2017)0365 [23] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (COM(2017)0365 [24] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (COM(2017)0365 [25] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan unionin rautatievirasto (ERA) (COM(2017)0365 [26] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) (COM(2017)0365 [27] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) (COM(2017)0365 [28] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan GNSS-virasto (GSA) (COM(2017)0365 [29] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (COM(2017)0365 [30] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PECH

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (COM(2017)0365 [31] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euratomin hankintakeskus (AA) (COM(2017)0365 [32] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (EUROPOL) (COM(2017)0365 [33] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (COM(2017)0365 [34] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

FEMM

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan pankkiviranomainen (ABE) (COM(2017)0365 [35] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (AEAPP) (COM(2017)0365 [36] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ECON

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (AEMF) (COM(2017)0365 [37] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (COM(2017)0365 [38] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (COM(2017)0365 [39] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (COM(2017)0365 [40] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (COM(2017)0365 [41] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (COM(2017)0365 [42] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016: toiminta, varainhoito ja sen valvonta (COM(2017)0365 [43] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Fuusioenergia-alan kansainvälinen organisaatio (ITER) (COM(2017)0365 [44] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Yhteisyritys – Lentoturvallisuus (SESAR) (COM(2017)0365 [45] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Yhteisyrityksen perustaminen – ilmailu ja ympäristö (CLEAN SKY) (COM(2017)0365 [46] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) (COM(2017)0365 [47] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Yhteisyrityksen perustaminen Innovatiiviset lääkkeet -aloitetta varten (IMI) (COM(2017)0365 [48] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyritys (FCH) (COM(2017)0365 [49] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Shift2Rail-yhteisyritys (SHIFT2RAIL) (COM(2017)0365 [50] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2016 – Elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten -yhteisyritys (ECSEL) (COM(2017)0365 [51] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365 [52] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Määrärahasiirtoesitys DEC 18/2017 – Pääluokka III – Komissio (N8-0047/2017 - C8-0300/2017 - 2017/2189(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-10/C/17 – Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0048/2017 - C8-0305/2017 - 2017/2195(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö