Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras

3. Gauti dokumentai

Iš Tarybos ir Komisijos gauti šie dokumentai:

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos Komisija (COM(2017)0365 [01] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos Parlamentas (COM(2017)0365 [02] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos Vadovų Taryba ir Taryba (COM(2017)0365 [03] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Teisingumo Teismas (COM(2017)0365 [04] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Audito Rūmai (COM(2017)0365 [05] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (COM(2017)0365 [06] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Regionų komitetas (COM(2017)0365 [07] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos ombudsmenas (COM(2017)0365 [08] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (COM(2017)0365 [09] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

JURI, LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos išorės veiksmų tarnyba (COM(2017)0365 [10] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams „2016m. Europos plėtros fondo metinės ataskaitos“ (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) (COM(2017)0365 [11] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL, ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) (COM(2017)0365 [12] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (COM(2017)0365 [13] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (COM(2017)0365 [14] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos aplinkos agentūra (EAA) (COM(2017)0365 [15] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) (COM(2017)0365 [16] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (COM(2017)0365 [17] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

CULT

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos vaistų agentūra (EMA) (COM(2017)0365 [18] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (EUROJUSTAS) (COM(2017)0365 [19] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos mokymo fondas (ETF) (COM(2017)0365 [20] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (COM(2017)0365 [21] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (COM(2017)0365 [22] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (COM(2017)0365 [23] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (COM(2017)0365 [24] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (COM(2017)0365 [25] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA) (COM(2017)0365 [26] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) (COM(2017)0365 [27] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) (COM(2017)0365 [28] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos GNSS agentūra (GSA) (COM(2017)0365 [29] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (COM(2017)0365 [30] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PECH

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (COM(2017)0365 [31] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Euratomo tiekimo agentūra (AA) (COM(2017)0365 [32] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) (COM(2017)0365 [33] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (COM(2017)0365 [34] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

FEMM

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos bankininkystės institucija (EBI) (COM(2017)0365 [35] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (COM(2017)0365 [36] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL, ECON

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (COM(2017)0365 [37] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (COM(2017)0365 [38] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras (COM(2017)0365 [39] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, IMCO

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (COM(2017)0365 [40] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (COM(2017)0365 [41] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (COM(2017)0365 [42] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Pranešimas „2016 finansinių metų Europos Sąjungos agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“ (COM(2017)0365 [43] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija (COM(2017)0365 [44] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Bendroji įmonė. Saugi oro navigacija (SESAR) (COM(2017)0365 [45] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Bendroji įmonė „Švarus dangus“. Aviacija ir aplinka (CLEAN SKY) (COM(2017)0365 [46] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Biologinės pramonės sektoriai (BPS) (COM(2017)0365 [47] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (NVI) (COM(2017)0365 [48] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Kuro elementų ir vandenilio (KEV) bendroji įmonė (COM(2017)0365 [49] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Bendroji įmonė „Shift2Rail“ (COM(2017)0365 [50] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės (bendroji įmonė ECSEL) (COM(2017)0365 [51] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Audito Rūmų specialiosios ataskaitos dėl 2016 m. budžeto įvykdymo patvirtinimo Komisijai (COM(2017)0365 [52] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 18/2017. III skirsnis – Komisija (N8-0047/2017 - C8-0300/2017 - 2017/2189(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr.V/AB-10/C/17. Audito Rūmai (N8-0048/2017 - C8-0305/2017 - 2017/2195(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Teisinė informacija - Privatumo politika