Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 13. septembris - Strasbūra

3. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Komisija (COM(2017)0365 [01] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Parlaments (COM(2017)0365 [02] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropadome un Padome (COM(2017)0365 [03] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Tiesa (COM(2017)0365 [04] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Revīzijas palāta (COM(2017)0365 [05] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (COM(2017)0365 [06] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Reģionu komiteja (COM(2017)0365 [07] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Ombuds (COM(2017)0365 [08] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (COM(2017)0365 [09] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

JURI, LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Ārējās darbības dienests (COM(2017)0365 [10] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai "Eiropas attīstības fonda 2016. gada finanšu pārskati" (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (COM(2017)0365 [11] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (EUROFOUND) (COM(2017)0365 [12] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (COM(2017)0365 [13] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (COM(2017)0365 [14] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Vides aģentūra (EEA) (COM(2017)0365 [15] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (COM(2017)0365 [16] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (COM(2017)0365 [17] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

CULT

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (COM(2017)0365 [18] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (EUROJUST) (COM(2017)0365 [19] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (COM(2017)0365 [20] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (COM(2017)0365 [21] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (COM(2017)0365 [22] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (COM(2017)0365 [23] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (COM(2017)0365 [24] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (COM(2017)0365 [25] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) (COM(2017)0365 [26] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (COM(2017)0365 [27] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) (COM(2017)0365 [28] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (COM(2017)0365 [29] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (COM(2017)0365 [30] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PECH

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (COM(2017)0365 [31] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Euratom Apgādes aģentūra (AA) (COM(2017)0365 [32] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Europol) (COM(2017)0365 [33] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (COM(2017)0365 [34] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

FEMM

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Banku iestāde (EBI) (COM(2017)0365 [35] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (COM(2017)0365 [36] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ECON

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (COM(2017)0365 [37] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (COM(2017)0365 [38] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC) (COM(2017)0365 [39] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, IMCO

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (COM(2017)0365 [40] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (COM(2017)0365 [41] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (COM(2017)0365 [42] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — darbības rezultāti, finanšu pārvaldība un kontrole (COM(2017)0365 [43] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — ITER starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (COM(2017)0365 [44] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — SESAR kopuzņēmums (gaisa satiksmes drošība) (COM(2017)0365 [45] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — kopuzņēmums "Clean Sky" (aeronautika un vide) (COM(2017)0365 [46] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE, TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — kopuzņēmums BBI (COM(2017)0365 [47] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (IMI) (COM(2017)0365 [48] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis" (FCH) (COM(2017)0365 [49] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — kopuzņēmums Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2017)0365 [50] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai (kopuzņēmums ECSEL) (COM(2017)0365 [51] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (COM(2017)0365 [52] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 18/2017 - III iedaļa - Komisija (N8-0047/2017 - C8-0300/2017 - 2017/2189(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-10/C/17 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0048/2017 - C8-0305/2017 - 2017/2195(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

Juridisks paziņojums - Privātuma politika