Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 września 2017 r. - Strasburg

3. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Komisja Europejska (COM(2017)0365 [01] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Parlament Europejski (COM(2017)0365 [02] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Rada Europejska i Rada (COM(2017)0365 [03] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Trybunał Sprawiedliwości (COM(2017)0365 [04] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Trybunał Obrachunkowy (COM(2017)0365 [05] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (COM(2017)0365 [06] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Komitet Regionów (COM(2017)0365 [07] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (COM(2017)0365 [08] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (COM(2017)0365 [09] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

JURI, LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (COM(2017)0365 [10] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego: Roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (COM(2017)0365 [11] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL, ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (COM(2017)0365 [12] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (COM(2017)0365 [13] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (OEDT) (COM(2017)0365 [14] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Agencja Ochrony Środowiska (AEE) (COM(2017)0365 [15] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (COM(2017)0365 [16] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (COM(2017)0365 [17] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

CULT

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Agencja Leków (EMA) (COM(2017)0365 [18] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST) (COM(2017)0365 [19] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (COM(2017)0365 [20] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (AESM) (COM(2017)0365 [21] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (COM(2017)0365 [22] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (COM(2017)0365 [23] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (COM(2017)0365 [24] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska – Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (COM(2017)0365 [25] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) (COM(2017)0365 [26] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (COM(2017)0365 [27] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) (COM(2017)0365 [28] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (COM(2017)0365 [29] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (COM(2017)0365 [30] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PECH

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Agencja Chemikaliów (AEPC) (COM(2017)0365 [31] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Agencja Dostaw Euratomu (AA) (COM(2017)0365 [32] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (EUROPOL) (COM(2017)0365 [33] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (COM(2017)0365 [34] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

FEMM

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ABE) (COM(2017)0365 [35] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (AEAPP) (COM(2017)0365 [36] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL, ECON

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (COM(2017)0365 [37] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (COM(2017)0365 [38] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (COM(2017)0365 [39] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, IMCO

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (COM(2017)0365 [40] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (COM(2017)0365 [41] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (COM(2017)0365 [42] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola (COM(2017)0365 [43] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER) (COM(2017)0365 [44] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Wspólne przedsięwzięcie - Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR) (COM(2017)0365 [45] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Wspólne przedsięwzięcie - Lotnictwo i środowisko (CLEAN SKY) (COM(2017)0365 [46] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (COM(2017)0365 [47] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (IMI) (COM(2017)0365 [48] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH) (COM(2017)0365 [49] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R) (COM(2017)0365 [50] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) (COM(2017)0365 [51] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie absolutorium dla Komisji Europejskiej za rok 2016 (COM(2017)0365 [52] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 18/2017 - Sekcja III - Komisja (N8-0047/2017 - C8-0300/2017 - 2017/2189(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-10/C/17 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0048/2017 - C8-0305/2017 - 2017/2195(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności