Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 13. september 2017 - Strasbourg

3. Predložitev dokumentov

Svet in Komisija sta predložila naslednje dokumente:

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2016 - Evropska komisija (COM(2017)0365 [01] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2016 - Evropski parlament (COM(2017)0365 [02] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski svet in Svet (COM(2017)0365 [03] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Sodišče (COM(2017)0365 [04] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Računsko sodišče (COM(2017)0365 [05] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2016 – Evropski ekonomsko-socialni odbor (COM(2017)0365 [06] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Odbor regij (COM(2017)0365 [07] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski varuh človekovih pravic (COM(2017)0365 [08] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (COM(2017)0365 [09] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

JURI, LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska služba za zunanje delovanje (COM(2017)0365 [10] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču - Zaključni račun Evropskega razvojnega sklada za leto 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) (COM(2017)0365 [11] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL, ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND) (COM(2017)0365 [12] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (COM(2017)0365 [13] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (OEDT) (COM(2017)0365 [14] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za okolje (AEE) (COM(2017)0365 [15] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (COM(2017)0365 [16] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (COM(2017)0365 [17] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

CULT

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za zdravila (EMA) (COM(2017)0365 [18] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (EUROJUST) (COM(2017)0365 [19] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (COM(2017)0365 [20] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za pomorsko varnost (AESM) (COM(2017)0365 [21] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (COM(2017)0365 [22] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (COM(2017)0365 [23] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (COM(2017)0365 [24] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) (COM(2017)0365 [25] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: konsolidirani zaključni račun Evropske unije – proračunsko leto 2016 – Evropska železniška agencija (ERA) (COM(2017)0365 [26] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija: konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – proračunsko leto 2016 – Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) (COM(2017)0365 [27] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) (COM(2017)0365 [28] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Agencija za evropski GNSS (GSA) (COM(2017)0365 [29] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (COM(2017)0365 [30] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PECH

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (COM(2017)0365 [31] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (COM(2017)0365 [32] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (EUROPOL) (COM(2017)0365 [33] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (COM(2017)0365 [34] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

FEMM

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski bančni organ (EBA) (COM(2017)0365 [35] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (COM(2017)0365 [36] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL, ECON

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (COM(2017)0365 [37] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (COM(2017)0365 [38] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2016 – Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (COM(2017)0365 [39] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, IMCO

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (COM(2017)0365 [40] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski azilni podporni urad (EASO) (COM(2017)0365 [41] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (COM(2017)0365 [42] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2016: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor (COM(2017)0365 [43] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2016 – Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo (ITER) (COM(2017)0365 [44] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Skupno podjetje – Varnost zračne plovbe (SESAR) (COM(2017)0365 [45] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Skupno podjetje – Aeronavtika in okolje (Čisto nebo) (COM(2017)0365 [46] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2016 – Industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI) (COM(2017)0365 [47] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2016 – Pobuda za inovativna zdravila (IMI) (COM(2017)0365 [48] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV) (COM(2017)0365 [49] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Skupno podjetje Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2017)0365 [50] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (skupno podjetje ECSEL) (COM(2017)0365 [51] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Posebna poročila Računskega sodišča o razrešnici Komisiji za leto 2016 (COM(2017)0365 [52] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 18/2017 - Oddelek III - Komisija (N8-0047/2017 - C8-0300/2017 - 2017/2189(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-10/C/17 - Evropsko računsko sodišče (N8-0048/2017 - C8-0305/2017 - 2017/2195(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov