Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg

3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska kommissionen (COM(2017)0365 [01] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europaparlamentet (COM(2017)0365 [02] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska rådet och rådet (COM(2017)0365 [03] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - budgetåret 2016 - Domstolen (COM(2017)0365 [04] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska revisionsrätten (COM(2017)0365 [05] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (COM(2017)0365 [06] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - budgetåret 2016 - Regionkommittén (COM(2017)0365 [07] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2016 - Europeiska ombudsmannen (COM(2017)0365 [08] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - budgetåret 2016 - Datatillsynsmannen (COM(2017)0365 [09] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

JURI, LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - budgetåret 2016 - Europeiska utrikestjänsten (COM(2017)0365 [10] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten - Europeiska utvecklingsfondens årsredovisning 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (COM(2017)0365 [11] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (COM(2017)0365 [12] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (COM(2017)0365 [13] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) (COM(2017)0365 [14] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, LIBE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska miljöbyrån (EEA) (COM(2017)0365 [15] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (COM(2017)0365 [16] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (COM(2017)0365 [17] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

CULT

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (COM(2017)0365 [18] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 - Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (COM(2017)0365 [19] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (COM(2017)0365 [20] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (COM(2017)0365 [21] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (COM(2017)0365 [22] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (COM(2017)0365 [23] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (COM(2017)0365 [24] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (COM(2017)0365 [25] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 - Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) (COM(2017)0365 [26] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (COM(2017)0365 [27] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) (COM(2017)0365 [28] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (GSA) (COM(2017)0365 [29] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (COM(2017)0365 [30] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PECH

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (COM(2017)0365 [31] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Euratoms försörjningsbyrå (COM(2017)0365 [32] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (COM(2017)0365 [33] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (COM(2017)0365 [34] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

FEMM

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska bankmyndigheten (EBA) (COM(2017)0365 [35] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (COM(2017)0365 [36] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska värdepapperskommittén (ESMA) (COM(2017)0365 [37] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) (COM(2017)0365 [38] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (COM(2017)0365 [39] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (COM(2017)0365 [40] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) (COM(2017)0365 [41] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (COM(2017)0365 [42] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Betänkande om ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för EU:s byråer för budgetåret 2016: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (COM(2017)0365 [43] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Internationella fusionsenergiorganisationen (ITER) (COM(2017)0365 [44] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Det gemensamma företaget - flygledningstjänsten (SESAR) (COM(2017)0365 [45] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Det gemensamma företaget - Flygteknik och miljö (CLEAN SKY) (COM(2017)0365 [46] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Biobaserade industrier (BBI) (COM(2017)0365 [47] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (IMI) (COM(2017)0365 [48] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (COM(2017)0365 [49] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Gemensamma företaget Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2017)0365 [50] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2016 - Elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap (gemensamma företaget ECSEL) (COM(2017)0365 [51] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Revisionsrättens särskilda rapporter om ansvarsfriheten för kommissionen för 2016 (COM(2017)0365 [52] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Förslag till anslagsöverföring DEC 18/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0047/2017 - C8-0300/2017 - 2017/2189(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-10/C/17 – Revisionsrätten (N8-0048/2017 - C8-0305/2017 - 2017/2195(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy