Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 13. rujna 2017. - Strasbourg

5. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2074/2005 u pogledu službenih kontrola proizvoda ribarstva koje su ulovila plovila koja plove pod zastavom države članice i koji su uneseni u Uniju nakon što su preneseni u trećim zemljama te o utvrđivanju obrasca zdravstvenog certifikata za te proizvode (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - rok: 18. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o uspostavi mjera za ublažavanje učinaka i razina referentnih vrijednosti radi smanjenja prisutnosti akrilamida u hrani (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - rok: 25. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 određivanjem znanstvenih mjerila za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - rok: 21. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: AGRI (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina olova, žive, melamina i dekokvinata (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - rok: 22. studenog 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - rok: 11. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Uredba Komisije o izmjeni priloga I. i III. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa nadzora spongiformne encefalopatije u jelena u Estoniji, Finskoj, Latviji, Litvi, Poljskoj i Švedskoj i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2007/182/EZ (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - rok: 18. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla, u pogledu bodljikaša ulovljenih izvan proizvodnih područja koja su razvrstana u razrede (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - rok: 20. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi, u pogledu bodljikaša izlovljenih izvan proizvodnih područja koja su razvrstana u razrede (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - rok: 20. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 2074/2005 u pogledu metode za otkrivanje biotoksina u školjkama koji uzrokuju paralizu (PSP) (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - rok: 21. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu temperaturnih uvjeta tijekom prijevoza mesa (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - rok: 20. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - rok: 21. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., IV., VI., VII. i VIII. Uredbi (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - rok: 29. studenog 2017.)
upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnog računovodstvenog standarda 7 (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - rok: 6. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI (članak 54. Poslovnika)

- Odluka Komisije o izmjeni Odluke Komisije 2010/670/EU u vezi s raspodjelom neisplaćenih sredstava iz prvog kruga poziva na podnošenje prijedloga (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - rok: 6. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o provedbi Uredbe (EU) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na utvrđivanje emisija CO2 i potrošnje goriva teških vozila te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EU) br. 582/2011 (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - rok: 30. studenog 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 4 (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - rok: 7. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24, Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600, glinasti ugljen, diklorprop-P, etefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, vodikov peroksid, metaldehid, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinat i Urtica spp. u ili na određenim proizvodima (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - rok: 15. rujna 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnog računovodstvenog standarda 12 (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - rok: 7. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 15 (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - rok: 7. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uklanjanja aromatične tvari 4,5-epoksidec-2(trans)-enal s popisa Unije (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - rok: 18. kolovoza 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 16 (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - rok: 7. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o znaku za okoliš EU-a (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - rok: 11. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa obrambenih proizvoda (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - rok: 11. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - rok: 19. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja, u pogledu popisa referentnih laboratorija Unije (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - rok: 18. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o utvrđivanju „popisa Prodcom” industrijskih proizvoda predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91 (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - rok: 15. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika)

- Direktiva Komisije o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - rok: 18. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o izmjeni Odluke 2009/607/EZ u pogledu razdoblja valjanosti ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a za tvrde obloge (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - rok: 21. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti