Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 13. rujna 2017. - Strasbourg

6. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sadržaja i oblika zootehničkih certifikata izdanih za uzgojno valjane kopitare čistih pasmina, sadržanih u jedinstvenom doživotnom identifikacijskom dokumentu za kopitare (C(2017)04565 - 2017/2785(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni direktiva 2004/39/EZ i 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za iscrpan popis informacija koje namjeravani stjecatelji moraju uključiti u obavijest o namjeravanom stjecanju kvalificiranog udjela u investicijskom društvu (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 11. srpnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Prilog Delegiranoj uredbi Komisije o dodavanju priloga Uredbi (EU) 2016/1076 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumā o gospodarskom partnerstvu (C(2017)04854 - 2017/2788(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. srpnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) 2016/1076 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumā o gospodarskom partnerstvu (C(2017)04855 - 2017/2789(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. srpnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o ispravku određenih jezičnih verzija Delegirane uredbe (EU) 2016/2250 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sjevernome moru i u vodama Unije u zoni ICES-a II.a (C(2017)04859 - 2017/2783(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 606/2009 u pogledu određenih enoloških postupaka (C(2017)05329 - 2017/2812(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 21. kolovoza 2017.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od križno laminiranog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN16351 i proizvoda od lameliranog furnirskog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN14374 s obzirom na njihovu reakciju na požar (C(2017)05389 - 2017/2808(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 21. kolovoza 2017.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, PrilogaIII. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za kadmij u višebojnim svjetlećim diodama (LED) za uporabu u sustavima za prikaz (C(2017)05446 - 2017/2807(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 21. kolovoza 2017.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju znanstvenih kriterija za određivanje svojstava endokrine disrupcije u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 (C(2017)05467 - 2017/2822(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 4. rujna 2017.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 611/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o programima potpore sektoru maslinova ulja i stolnih maslina (C(2017)05516 - 2017/2805(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 21. kolovoza 2017.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za kapitalne zahtjeve za određene pokrivene obveznice (C(2017)05562 - 2017/2806(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 21. kolovoza 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu paketa naloga (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 21. kolovoza 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 u pogledu naravi i vrste informacija koje se dostavljaju za dozvole u sektoru riže (C(2017)05656 - 2017/2811(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 21. kolovoza 2017.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 522/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih pravila o načelima za odabir inovativnih mjera i upravljanje njima u području održivog urbanog razvoja koje podupire Europski fond za regionalni razvoj (C(2017)05716 - 2017/2813(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 22. kolovoza 2017.

upućeno nadležnom odboru: REGI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/565 u pogledu detaljnog utvrđivanja definicije sistematskog internalizatora za potrebe Direktive2014/65/EU (C(2017)05812 - 2017/2814(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 28. kolovoza 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2195 o dopuni Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu, u pogledu definiranja standardnih veličina jediničnih troškova i paušalnih iznosa za izdatke koje Komisija nadoknađuje državama članicama (C(2017)05825 - 2017/2817(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 29. kolovoza 2017.

upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za objavljivanje opterećene i neopterećene imovine (C(2017)05959 - 2017/2823(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 4. rujna 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana odluka Komisije o zamjeni Priloga VII. Direktivi 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (C(2017)05963 - 2017/2821(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 4. rujna 2017.

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (C(2017)05968 - 2017/2824(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 4. rujna 2017.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/1165 u pogledu privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima breskvi i nektarina u Grčkoj, Španjolskoj i Italiji (C(2017)05993 - 2017/2844(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. rujna 2017.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana odluka Komisije o izmjeni Priloga V. Direktivi 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s dokazima o formalnoj osposobljenosti i nazivima tečajeva osposobljavanja (C(2017)06054 - 2017/2845(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 11. rujna 2017.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

Nacrti delegiranih akata za koje je na zahtjev nadležnih odbora produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 2. lipnja 2017.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe(EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu raspodjele sredstava u okviru izravnog upravljanja po ciljevima integrirane pomorske politike i zajedničke ribarstvene politike (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. lipnja 2017.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/2374 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u jugozapadnim vodama (C(2017)04505 – 2017/2768(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 5. srpnja 2017.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca

upućeno nadležnom odboru: PECH

Nacrti delegiranih akata za koje je na zahtjev nadležnog odbora rok produžen za 1 do 3 mjeseca:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni direktiva 2004/39/EZ i 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za iscrpan popis informacija koje namjeravani stjecatelji moraju uključiti u obavijest o namjeravanom stjecanju kvalificiranog udjela u investicijskom društvu (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 11. srpnja 2017. na zahtjev nadležnog odbora

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu paketa naloga (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 21. kolovoza 2017. na zahtjev nadležnog odbora

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o suradnji i razmjeni informacija između nadležnih tijela koje se odnose na ostvarivanje prava poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga institucija za platni promet (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 27. lipnja 2017. na zahtjev nadležnog odbora

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 151/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 30. lipnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti