Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg

8. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že od skupín GUE/NGL a Verts/ALE, ako aj od viacerých poslancov dostal žiadosť o hlasovanie o rozhodnutí výboru AFET začať medziinštitucionálne rokovania, ktoré bolo oznámené v zápisnici z pondelka 11. septembra 2017 (bod 10 zápisnice zo dňa 11.9.2017).

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Predseda oznámil, že od poslancov ani jednej či viacerých politických skupín dosahujúcich aspoň nízku prahovú hodnotu nedostal žiadnu žiadosť o hlasovanie o iných rozhodnutiach začať medziinštitucionálne rokovania, ktoré boli oznámené v zápisnici z pondelka 11. septembra 2017 (bod 10 zápisnice zo dňa 11.9.2017).

Výbory EMPL, ECON a ENVI teda mohli začať rokovania po uplynutí lehoty uvedenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia