Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0036(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0260/2017

Ingivna texter :

A8-0260/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2017 - 9.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0332

Protokoll
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg

9.1. Multilateralt avtal om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det multilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0332)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy