Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2098(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0278/2017

Ingediende teksten :

A8-0278/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/09/2017 - 9.6

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0337

Notulen
Woensdag 13 september 2017 - Straatsburg

9.6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Finland - EGF/2017/002 FI Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)337)

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid