Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0230(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0262/2017

Внесени текстове :

A8-0262/2017

Разисквания :

PV 11/09/2017 - 21
CRE 11/09/2017 - 21
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Гласувания :

PV 13/09/2017 - 9.8
CRE 13/09/2017 - 9.8
Обяснение на вота
PV 17/04/2018 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0339
P8_TA(2018)0096

Протокол
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург

9.8. Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. ***I (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2017)339)

Изказа се Norbert Lins (докладчик), след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.

Правна информация - Политика за поверителност