Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 september 2017 - Straatsburg

9.10. Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement, door Julie Girling, namens de ECR-Fractie, over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 2 juni 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

Juridische mededeling - Privacybeleid