Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 septembrie 2017 - Strasbourg

9.10. Obiecție la un act delegat: cerințele specifice privind compoziția și informațiile aplicabile înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură de Julie Girling, în numele Grupului ECR, referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 2 iunie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informațiile aplicabile înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins

Notă juridică - Politica de confidențialitate