Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. september 2017 - Strasbourg

9.11. Indsigelse jf. artikel 106: Genetisk modificeret sojabønne DAS-68416-4 (afstemning)

Forslag til beslutning fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, af Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen og Valentinas Mazuronis, for ENVI, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne DAS-68416-4, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (D051451 ; 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)341)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik