Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. september 2017 - Strasbourg

9.11. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba DAS-68416-4 (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 kohaselt Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis ENVI-komisjoni nimel komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba DAS-68416-4 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (D051451 ; 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)341)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika