Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg

9.11. Invändning i enlighet med artikel 106: genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4 (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen från Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Valentinas Mazuronis, för utskottet ENVI, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D051451 ; 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)341)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy