Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 września 2017 r. - Strasburg

9.12. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: przywóz pasz i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyli zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu Michèle Rivasi, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini i Sirpa Pietikäinen, w imieniu komisji ENVI, w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/6 w odniesieniu do paszy i żywności objętych specjalnymi warunkami regulującymi przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (D051561/01 - 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)342)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności