Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 septembrie 2017 - Strasbourg

9.12. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: importurile de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură de Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini și Sirpa Pietikäinen, în numele Comisiei ENVI, referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/6 al Comisiei în ceea ce privește hrana pentru animale și produsele alimentare supuse unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima (D051561/01 - 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)342)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate