Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. září 2017 - Štrasburk

9. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

9.2. Podrobení akryl-fentanylu kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

9.3. Politické vztahy EU s Indií (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

9.4. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

9.5. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017 přiložený k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

9.6. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

9.7. Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 ***I (hlasování)

9.8. Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I (hlasování)

9.9. Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí ***I (hlasování)

9.10. Námitka proti aktu v přenesené pravomoci: zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (hlasování)

9.11. Geneticky modifikovaná sója DAS-68416-4 (hlasování)

9.12. Dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (hlasování)

9.13. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, plány pracovních míst agentury ACER a společného podniku SESAR2 (hlasování)

9.14. Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (hlasování)

9.15. Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou (hlasování)

9.16. Korupce a lidská práva ve třetích zemích (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí