Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 września 2017 r. - Strasburg

9. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


9.1. Umowa wielostronna w sprawie ustanowienia Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

9.2. Poddanie akrylofentanylu środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

9.3. Stosunki polityczne UE z Indiami (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

9.4. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

9.5. Projekt budżetu korygującego nr 4/2017 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

9.6. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

9.7. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. ***I (głosowanie)

9.8. Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I (głosowanie)

9.9. Jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich ***I (głosowanie)

9.10. Sprzeciw wobec aktu delegowanego: szczegółowe wymogi dotyczące składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę w celu kontroli masy ciała (głosowanie)

9.11. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana soja DAS-68416-4 (głosowanie)

9.12. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: przywóz pasz i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (głosowanie)

9.13. Projekt budżetu korygującego nr 3/2017: zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; plany zatrudnienia ACER i SESAR2 (głosowanie)

9.14. Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (głosowanie)

9.15. Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską (głosowanie)

9.16. Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności