Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 septembrie 2017 - Strasbourg

9. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


9.1. Acordul multilateral privind înființarea unui spațiu aerian comun european (SACE) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

9.2. Aplicarea unor măsuri de control în cazul acriloilfentanilului * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

9.3. Relațiile politice ale UE cu India (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

9.4. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Italiei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

9.5. Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2017 care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Italiei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

9.6. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

9.7. Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 ***I (vot)

9.8. Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 ***I (vot)

9.9. Model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe ***I (vot)

9.10. Obiecție la un act delegat: cerințele specifice privind compoziția și informațiile aplicabile înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății (vot)

9.11. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic DAS- 68416-4 (vot)

9.12. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: importurile de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima (vot)

9.13. Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2017: resursele bugetare ale Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor; schemele de personal ale ACER și SESAR2 (vot)

9.14. Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (vot)

9.15. Relațiile politice ale UE cu America Latină (vot)

9.16. Corupția și drepturile omului în țările terțe (vot)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate