Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg

9. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


9.1. Mnohostranná dohoda o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

9.2. Podrobenie akrylfentanylu kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

9.3. Politické vzťahy EÚ s Indiou (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

9.4. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Taliansku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

9.5. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Taliansku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

9.6. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

9.7. Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 ***I (hlasovanie)

9.8. Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 ***I (hlasovanie)

9.9. Jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov ***I (hlasovanie)

9.10. Námietka proti delegovanému aktu: osobitné požiadavky na zloženie potravín určených na celkovú náhradu stravy na účely regulácie hmotnosti a osobitné požiadavky na informácie (hlasovanie)

9.11. Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná sója DAS- 68416-4 (hlasovanie)

9.12. Námietka podľa článku 106: dovoz krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (hlasovanie)

9.13. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí; plány pracovných miest ACER a SESAR2 (hlasovanie)

9.14. Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (hlasovanie)

9.15. Politické vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou (hlasovanie)

9.16. Korupcia a ľudské práva v tretích krajinách (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia