Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg

10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Cristian Dan Preda - A8-0242/2017
Rupert Matthews, Jiří Pospíšil a Tomáš Zdechovský

Správa: Julie Girling - A8-0258/2017
Molly Scott Cato, Nikos Androulakis, José Inácio Faria a Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Správa: Norbert Lins - A8-0262/2017
Michaela Šojdrová, Marisa Matias, Estefanía Torres Martínez a Clara Eugenia Aguilera García

Správa: Bodil Valero - A8-0264/2017
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga a Janusz Korwin-Mikke

Správa: Javi López - A8-0268/2017
Estefanía Torres Martínez a Tomáš Zdechovský

Správa: Petras Auštrevičius - A8-0246/2017
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins a Norica Nicolai.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia