Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg

10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Cristian Dan Preda - A8-0242/2017
Rupert Matthews, Jiří Pospíšil och Tomáš Zdechovský

Betänkande Julie Girling - A8-0258/2017
Molly Scott Cato, Nikos Androulakis, José Inácio Faria och Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Betänkande Norbert Lins - A8-0262/2017
Michaela Šojdrová, Marisa Matias, Estefanía Torres Martínez och Clara Eugenia Aguilera García

Betänkande Bodil Valero - A8-0264/2017
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga och Janusz Korwin-Mikke

Betänkande Javi López - A8-0268/2017
Estefanía Torres Martínez och Tomáš Zdechovský

Betänkande Petras Auštrevičius - A8-0246/2017
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins och Norica Nicolai.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy