Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

13. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος, ύστερα από διαβούλευση με τις πολιτικές ομάδες, προτείνει, λόγω της προβλεπόμενης μεγάλης διάρκειας των ψηφοφοριών, να αρχίσει η αυριανή συνεδρίαση στις 8.30 π.μ., και η ώρα των ψηφοφοριών να αρχίσει στις 11.30 π.μ..

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την πρόταση αυτή. Η ημερήσια διάταξη τροποποιείται αναλόγως.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου