Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 september 2017 - Straatsburg

13. Wijziging van de agenda

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor om, gezien de geplande duur van de stemmingen, morgen om 8.30 uur te starten met de vergadering en om 11:30 uur met de stemmingen te beginnen.

Het Parlement stemt met dit voorstel in en de agenda wordt aldus gewijzigd.

Juridische mededeling - Privacybeleid