Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 września 2017 r. - Strasburg

13. Zmiana porządku obrad

Po zasięgnięciu opinii grup politycznych Przewodniczący zaproponował, by z racji przewidywanego czasu trwania głosowań jutrzejsze posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.30, a tura głosowań rozpoczęła się o godz. 11.30.

Parlament zaakceptował tę propozycję. Porządek obrad został odpowiednio zmieniony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności