Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg

13. Zmena programu rokovania

Predseda po konzultácii s politickými skupinami a s ohľadom na predpokladané trvanie hlasovania navrhol, aby sa zajtrajšie rokovanie začalo o 8.30 h a hlasovanie o 11.30 h.

Parlament tento návrh schválil. Program rokovania tým bol zmenený.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia