Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg

13. Ändring av föredragningslistan

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen på grund av den tid som omröstningen förväntades ta att sammanträdet följande dag skulle inledas kl. 8.30 och omröstningen kl. 11.30.

Parlamentet godkände detta förslag och föredragningslistan ändrades i enlighet därmed.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy