Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. září 2017 - Štrasburk

14. Dieselgate: posílení norem EU v oblasti životního prostředí, zdraví a práv spotřebitelů v souvislosti s nedávnými kroky členských států, včetně Německa a Rakouska (rozprava na aktuální téma) (článek 153a jednacího řádu)
Doslovné záznamy

Dieselgate: posílení norem EU v oblasti životního prostředí, zdraví a práv spotřebitelů v souvislosti s nedávnými kroky členských států, včetně Německa a Rakouska (2017/2835(RSP))

Předsedající uvedl, že v rámci rozpravy nebude možné položit otázku zvednutím modré karty ani vystoupit na základě přihlášení se zvednutím ruky.

Vystoupila Ska Keller, aby uvedla rozpravu, kterou navrhla skupina Verts/ALE.

Vystoupili: Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupil Matti Maasikas.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí