Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 september 2017 - Straatsburg

14. Dieselgate: verbetering van EU-normen op het gebied van milieu, gezondheid en consumentenrechten in verband met recente acties van lidstaten, waaronder Duitsland en Oostenrijk (actualiteitendebat) (Artikel 153 bis van het Reglement)
CRE

Dieselgate: verbetering van EU-normen op het gebied van milieu, gezondheid en consumentenrechten in verband met recente acties van lidstaten, waaronder Duitsland en Oostenrijk (2017/2835(RSP))

De Voorzitter merkt op dat er in dit debat geen “blauwe kaart”-vragen zullen zijn noch een “catch-the-eye”-procedure.

Het woord wordt gevoerd door Ska Keller om het door de Verts/ALE-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper en Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Matti Maasikas.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid