Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 septembrie 2017 - Strasbourg

14. Dieselgate: consolidarea standardelor UE privind mediul, sănătatea și drepturile consumatorilor în legătură cu acțiunile recente ale unor state member, inclusive Germania și Austria (dezbatere pe o temă de actualitate) (articolul 153a din Regulamentul de procedură)
CRE

Dieselgate: consolidarea standardelor UE privind mediul, sănătatea și drepturile consumatorilor în legătură cu acțiunile recente ale unor state member, inclusive Germania și Austria (2017/2835(RSP))

Președintele a precizat că dezbaterea nu va fi urmată nici de întrebări în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”, nici de intervenții la cerere.

A intervenit Ska Keller pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul Verts/ALE.

Au intervenit: Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper și Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

A intervenit Matti Maasikas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate