Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 13. september 2017 - Strasbourg

14. Afera Dieselgate: okrepitev standardov EU na področju okolja, zdravja in potrošniških pravic v povezavi z nedavnimi ukrepi držav članic, vključno z Nemčijo in Avstrijo (tematska razprava) (člen 153a Poslovnika)
CRE

Afera Dieselgate: okrepitev standardov EU na področju okolja, zdravja in potrošniških pravic v povezavi z nedavnimi ukrepi držav članic, vključno z Nemčijo in Avstrijo (2017/2835(RSP))

Predsednik je sporočil, da v razpravi ne bo niti vprašanj z dvigom modrega kartončka niti razprave brez seznama govornikov.

Govorila je Ska Keller za začetek razprave, ki jo je predlagala skupina Verts/ALE.

Govorila sta Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper in Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govoril je Matti Maasikas.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov