Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. september 2017 - Strasbourg

15. Ehitiste tuleohutus (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ehitiste tuleohutus (2017/2764(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) ja Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Ivan Štefanec fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter Lundgren fraktsiooni EFDD nimel, Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni ja Marijana Petir.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võtsid Matti Maasikas ja Elżbieta Bieńkowska.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika