Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. syyskuuta 2017 - Strasbourg

15. Rakennusten paloturvallisuus (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Rakennusten paloturvallisuus (2017/2764(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) ja Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter Lundgren EFDD-ryhmän puolesta, Franz Obermayr ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni ja Marijana Petir.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker ja Eleftherios Synadinos.

Puheenvuorot: Matti Maasikas ja Elżbieta Bieńkowska.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö