Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras

15. Pastatų priešgaisrinė sauga (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pastatų priešgaisrinė sauga (2017/2764(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) ir Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Ivan Štefanec PPE frakcijos vardu, Neena Gill S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Peter Lundgren EFDD frakcijos vardu, Franz Obermayr ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni ir Marijana Petir.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo: Matti Maasikas ir Elżbieta Bieńkowska.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika