Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 september 2017 - Straatsburg

15. Brandveiligheid in gebouwen (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Brandveiligheid in gebouwen (2017/2764(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) en Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Ivan Štefanec, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter Lundgren, namens de EFDD-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni en Marijana Petir.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Matti Maasikas en Elżbieta Bieńkowska.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid