Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 septembrie 2017 - Strasbourg

15. Protecția împotriva incendiilor în clădiri (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Protecția împotriva incendiilor în clădiri (2017/2764(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) și Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Ivan Štefanec, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Peter Lundgren, în numele Grupului EFDD, Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni și Marijana Petir.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker și Eleftherios Synadinos.

Au intervenit: Matti Maasikas și Elżbieta Bieńkowska.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate