Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg

15. Požiarna ochrana v budovách (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Požiarna ochrana v budovách (2017/2764(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) a Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ivan Štefanec v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Peter Lundgren v mene skupiny EFDD, Franz Obermayr v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni a Marijana Petir.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker a Eleftherios Synadinos.

Vystúpili: Matti Maasikas a Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia