Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0278(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0188/2017

Indgivne tekster :

A8-0188/2017

Forhandlinger :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Afstemninger :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Stemmeforklaringer
PV 13/03/2019 - 11.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Protokol
Onsdag den 13. september 2017 - Strasbourg

16. Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard forelagde betænkningen.

Talere: Ádám Kósa (ordfører for udtalelse fra EMPL) og Keith Taylor (ordfører for udtalelse fra TRAN).

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Talere: Petra Kammerevert (ordfører for udtalelse fra CULT), Rosa Estaràs Ferragut (ordfører for udtalelse fra FEMM), Kostadinka Kuneva (ordfører for udtalelse fra PETI), Sabine Verheyen for PPE-Gruppen, Olga Sehnalová for S&D-Gruppen, Anneleen Van Bossuyt for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, og Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere: Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi og Maria Grapini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere: Christos Stylianides og Morten Løkkegaard.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 14.9.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik