Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0278(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0188/2017

Esitatud tekstid :

A8-0188/2017

Arutelud :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Hääletused :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Selgitused hääletuse kohta
PV 13/03/2019 - 11.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Protokoll
Kolmapäev, 13. september 2017 - Strasbourg

16. Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard tutvustas raportit.

Sõna võtsid Ádám Kósa (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja) ja Keith Taylor (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Sõna võtsid Petra Kammerevert (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Rosa Estaràs Ferragut (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Kostadinka Kuneva (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Sabine Verheyen fraktsiooni PPE nimel, Olga Sehnalová fraktsiooni S&D nimel, Anneleen Van Bossuyt fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi ja Maria Grapini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Morten Løkkegaard.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2017 protokollipunkt 8.1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika