Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0278(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0188/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0188/2017

Keskustelut :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Äänestykset :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Äänestysselitykset
PV 13/03/2019 - 11.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Pöytäkirja
Keskiviikko 13. syyskuuta 2017 - Strasbourg

16. Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Ádám Kósa (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Keith Taylor (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Petra Kammerevert (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Rosa Estaràs Ferragut (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kostadinka Kuneva (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sabine Verheyen PPE-ryhmän puolesta, Olga Sehnalová S&D-ryhmän puolesta, Anneleen Van Bossuyt ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi ja Maria Grapini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Morten Løkkegaard.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.9.2017, kohta 8.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö