Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0278(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0188/2017

Pateikti tekstai :

A8-0188/2017

Debatai :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Balsavimas :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 13/03/2019 - 11.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras

16. Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Ádám Kósa (EMPL komiteto nuomonės referentas) ir Keith Taylor (TRAN komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Kalbėjo: Petra Kammerevert (CULT komiteto nuomonės referentė), Rosa Estaràs Ferragut (FEMM komiteto nuomonės referentė), Kostadinka Kuneva (PETI komiteto nuomonės referentė), Sabine Verheyen PPE frakcijos vardu, Olga Sehnalová S&D frakcijos vardu, Anneleen Van Bossuyt ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi ir Maria Grapini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Christos Stylianides ir Morten Løkkegaard.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 09 14 protokolo 8.1 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika